Bremen 28309

😍 1500 euro – język dobry 😍

  • by

Zlecenie do samotnej seniorki Podopieczna złamała kość udową i potrzebuje pomocy. Psychicznie w pełni sprawna bez innych schorzeń. Podczas kąpieli i przy higienie potrzebuje pomocy…