GermanPolishEnglish

ZLECENIE W HANOWERZE – OD ZARAZ

🏡 30455 Hanower

⏰start: wyjazd w przeciągu tygodnia

💟 1800 EURO NETTO Zgłosiła się do nas klientka, że potrzebuje Opieki dla swojego męża.

Pacjent jest młody ( 62lata) a już zachorował na Parkinsona.

Żona opisuje swojego męża oraz pracę przy nim w ten sposób : 𝘾𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙖 𝙢𝙤𝙟𝙚𝙜𝙤 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙖 𝙤𝙗𝙚𝙟𝙢𝙪𝙟𝙚 𝙤𝙗𝙟𝙖𝙬𝙮 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙮 𝙋𝙖𝙧𝙠𝙞𝙣𝙨𝙤𝙣𝙖 𝙯 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢𝙖𝙢𝙞 𝙯 𝙢𝙤𝙗𝙞𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞𝙖̨ 𝙜𝙤́𝙧𝙣𝙚𝙟 𝙘𝙯𝙚̨𝙨́𝙘𝙞 𝙘𝙞𝙖ł𝙖/𝙧𝙖𝙢𝙞𝙤𝙣; 𝙣𝙖𝙙𝙖𝙡 𝙢𝙤𝙯̇𝙚 𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙘́ 𝙣𝙖𝙬𝙚𝙩 𝙠𝙞𝙡𝙠𝙖 𝙠𝙞𝙡𝙤𝙢𝙚𝙩𝙧𝙤́𝙬. 𝙒 𝙘𝙞𝙖̨𝙜𝙪 𝙙𝙣𝙞𝙖 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙥𝙧𝙖𝙬𝙣𝙮 𝙪𝙢𝙮𝙨ł𝙤𝙬𝙤, 𝙣𝙖𝙙𝙖𝙡 𝙘𝙯𝙮𝙩𝙖 𝙜𝙖𝙯𝙚𝙩𝙮 𝙞 𝙠𝙨𝙞𝙖̨𝙯̇𝙠𝙞, 𝙜𝙧𝙖 𝙬 𝙎𝙘𝙧𝙖𝙗𝙗𝙡𝙚 𝙞 𝙎𝙪𝙙𝙤𝙠𝙪. 𝙒𝙮𝙨𝙩𝙚̨𝙥𝙪𝙟𝙖̨ 𝙪 𝙣𝙞𝙚𝙜𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢𝙮 𝙯 𝙤𝙧𝙞𝙚𝙣𝙩𝙖𝙘𝙟𝙖̨ 𝙘𝙯𝙖𝙨𝙤𝙬𝙖̨, 𝙖 𝙥𝙤𝙯𝙖 𝙙𝙤𝙢𝙚𝙢 𝙯 𝙤𝙧𝙞𝙚𝙣𝙩𝙖𝙘𝙟𝙖̨ 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙨𝙩𝙧𝙯𝙚𝙣𝙣𝙖̨ 𝙥𝙤𝙙𝙘𝙯𝙖𝙨 𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚𝙧𝙤́𝙬 – 𝙙𝙡𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤 𝙣𝙞𝙚 𝙢𝙤𝙯̇𝙚 𝙬𝙮𝙘𝙝𝙤𝙙𝙯𝙞𝙘́ 𝙨𝙖𝙢. 𝙒 𝙣𝙤𝙘𝙮 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙯𝙖𝙯𝙬𝙮𝙘𝙯𝙖𝙟 𝙯𝙙𝙚𝙯𝙤𝙧𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮, 𝙤𝙠𝙤ł𝙤 𝟮 𝙧𝙖𝙯𝙮 𝙬 𝙘𝙞𝙖̨𝙜𝙪 𝙣𝙤𝙘𝙮 𝙘𝙝𝙤𝙙𝙯𝙞 𝙙𝙤 𝙩𝙤𝙖𝙡𝙚𝙩𝙮, 𝙯𝙖𝙢𝙤́𝙬𝙞ł𝙖𝙢 𝙠𝙧𝙯𝙚𝙨𝙚ł𝙠𝙤 𝙩𝙤𝙖𝙡𝙚𝙩𝙤𝙬𝙚 𝙖𝙗𝙮 𝙣𝙞𝙚 𝙘𝙝𝙤𝙙𝙯𝙞ł 𝙙𝙤 wc.

𝙅𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙬𝙖𝙙𝙯𝙚̨ 𝙙𝙤𝙢, 𝙘𝙝𝙤𝙙𝙯𝙚̨ 𝙟𝙚𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚 𝙙𝙤 𝙥𝙧𝙖𝙘𝙮 𝙣𝙖 𝙥𝙤́ł 𝙚𝙩𝙖𝙩𝙪. 𝙉𝙞𝙚 𝙟𝙚𝙨𝙩𝙚𝙢 𝙬 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙙𝙤𝙗𝙧𝙯𝙚 𝙯𝙖𝙟𝙖̨𝙘́ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙢𝙤𝙞𝙢 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙚𝙢. 𝙎𝙯𝙪𝙠𝙖𝙢𝙮 𝙢𝙞ł𝙚𝙟 𝙋𝙖𝙣𝙞, 𝙠𝙩𝙤́𝙧𝙖 𝙡𝙪𝙗𝙞 𝙯𝙬𝙞𝙚𝙧𝙯𝙚̨𝙩𝙖, 𝙥𝙤𝙣𝙞𝙚𝙬𝙖𝙯̇ 𝙬 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙮𝙢 𝙙𝙤𝙢𝙪 𝙨𝙖̨ 𝟯 𝙠𝙤𝙩𝙮. 𝙅𝙖 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙣𝙞𝙢𝙞 𝙯𝙖𝙟𝙢𝙪𝙟𝙚, 𝙠𝙖𝙧𝙢𝙞𝙚̨ 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙯𝙢𝙞𝙚𝙣𝙞𝙖𝙢 𝙠𝙪𝙬𝙚𝙩𝙮. 𝙈𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙬𝙤́𝙟𝙠𝙚̨ 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙠𝙩𝙤́𝙧𝙚 𝙨𝙖̨ 𝙣𝙞𝙚𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯̇𝙣𝙚 (𝟭𝟴 𝙞 𝟮𝟮 𝙡𝙖𝙩𝙖).) 𝙉𝙖 𝙘𝙤𝙙𝙯𝙞𝙚𝙣́ 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟𝙖̨ 𝙨𝙬𝙤𝙟𝙚 𝙯𝙖𝙟𝙚̨𝙘𝙞𝙖 𝙯𝙖𝙬𝙤𝙙𝙤𝙬𝙚 𝙡𝙪𝙗 𝙨𝙯𝙠𝙤𝙡𝙣𝙚. 𝙊𝙗𝙤𝙟𝙚 𝙜𝙤𝙩𝙪𝙟𝙖̨ 𝙙𝙡𝙖 𝙨𝙞𝙚𝙗𝙞𝙚 𝙞 𝙨𝙖𝙢𝙞 𝙨𝙥𝙧𝙯𝙖̨𝙩𝙖𝙟𝙖̨ 𝙥𝙤𝙠𝙤𝙟𝙚, 𝙟𝙖 𝙧𝙤𝙗𝙞𝙚̨ 𝙯𝙖𝙠𝙪𝙥𝙮, 𝙥𝙧𝙖𝙣𝙞𝙚, 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙯𝙚̨ 𝙤𝙥𝙞𝙚𝙠𝙪𝙣𝙠𝙚̨, 𝙯̇𝙚𝙗𝙮 𝙟𝙚 𝙧𝙤𝙯ł𝙤𝙯̇𝙮ł𝙖 𝙡𝙪𝙗 𝙯𝙙𝙟𝙚̨ł𝙖 (𝙘𝙝𝙮𝙗𝙖, 𝙯̇𝙚 ​​𝙢𝙤́𝙟 𝙢𝙖̨𝙯̇ 𝙩𝙤 𝙯𝙧𝙤𝙗𝙞, 𝙟𝙚𝙙𝙣𝙖𝙠 𝙩𝙧𝙯𝙚𝙗𝙖 𝙜𝙤 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙥𝙞𝙡𝙣𝙤𝙬𝙖𝙘́) 𝘼𝙗𝙮 𝙊𝙥𝙞𝙚𝙠𝙪𝙣𝙠𝙖 𝙢𝙞𝙖ł𝙖 𝙙ł𝙪𝙯̇𝙨𝙯𝙮 𝙤𝙙𝙥𝙤𝙘𝙯𝙮𝙣𝙚𝙠, 𝙢𝙤𝙜𝙚̨ 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙟𝙖̨𝙘́ 𝙤𝙥𝙞𝙚𝙠𝙚̨ 𝙣𝙖𝙙 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙚𝙢 𝙥𝙤𝙥𝙤ł𝙪𝙙𝙣𝙞𝙖𝙢𝙞 𝙡𝙪𝙗 𝙬 𝙬𝙚𝙚𝙠𝙚𝙣𝙙𝙮. 𝙅𝙚𝙨𝙩𝙚𝙨́𝙢𝙮 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙖̨, 𝙢𝙞ł𝙖̨ 𝙧𝙤𝙙𝙯𝙞𝙣𝙖̨, 𝙢𝙖𝙢𝙮 𝙣𝙖𝙙𝙯𝙞𝙚𝙟𝙚, 𝙯̇𝙚 𝙪𝙙𝙖 𝙣𝙖𝙢 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙥𝙤𝙯𝙣𝙖𝙘́ 𝙊𝙥𝙞𝙚𝙠𝙪𝙣𝙠𝙚̨ 𝙠𝙩𝙤́𝙧𝙖 𝙗𝙚̨𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙪 𝙣𝙖𝙨 𝙘𝙯𝙪ł𝙖 𝙟𝙖𝙠 𝙪 𝙨𝙞𝙚𝙗𝙞𝙚 𝙬 𝙙𝙤𝙢𝙪”

Zapraszam do kontaktu! Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 16:00

Nasze koordynatorki odpowiedzą na Twoje pytania

☎️+48 664 774 561 Anita

☎️+48 600 874 787 Magda

☎️+48 600 875 116 Anna

PFLEGE MIT HERZ POLEN 75-008 Koszalin,ul. Kaszubska100-002 Warszawa, ul. Chmielna 2/31

Wszystkie nasze oferty pracy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.pmhp.pl

🇵🇱 Jesteśmy Polską firmą. Naszym celem jest zatrudnianie pracowników, którzy będą zadowoleni ze swojej pracy dlatego stawiamy na dialog i porozumienie. Zajmujemy się kompleksową organizacją wyjazdu oraz wszelkimi formalnościami, ważny jest dla nas Twój komfort i spokój ducha na zleceniu

🪪 Gwarantujemy legalne zatrudnienie na podstawie Polskiej umowie zlecenia oraz odprowadzanie składek. Zapewniamy pełne ubezpieczenie (A1 oraz karta EKUZ) + dodatkowo dla naszych pracowników mamy ubezpieczenie NNW.

🇩🇪 Mamy zarówno Polskich jak i Niemieckich koordynatorów, dzięki czemu w pracy za granicą zawsze masz nasze wsparcie i opiekę.Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie dzięki dostępnemu 24/7 telefonowi alarmowemu, dlatego możesz zawsze na nas liczyć w razie potrzeby

APLIKUJ  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *